Image Collage  
 

Hieronder volgen de belangrijkste  speerpunten van LPF-Leeuwarden. Deze speerpunten zijn uiteraard aktueel en van deze tijd. Zij zijn evenwel eveneens vatbaar voor verandering vanwege maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien dient te worden geluisterd naar de Leeuwarder burgers en bedrijven voor iedeeën, suggesties, op- en aanmerkingen. Komt U hier dan ook gerust mee naar ons toe, zodat wij hierop kunnen anticiperen!

- Veiligheid

- Vrijheid

- Gezondheid

- Gelijkheid