Pim Fortuyn.

Verkozen tot

          aller grootste Nederlander

             door het Nederlandse publiek!

 

Wilhelmus Simon Petrus Fortuyn, die als Pim uitgesproken Fortuyn
wordt bekend, (19 Februari 1948 - 6 Mei 2002), was een controversiële

politicus inNederland. Hij werd vermoord tijdens de Nederlandse nationale

de verkiezingscampagne van 2002 door Volkert van der Graaf, een linkse
activist. Openlijk vrolijke publicist, Fortuyn had vroeger als
part-time sociologieprofessor bij de Universiteit van Groningen en de
Erasmus Universiteit in Rotterdam gewerkt. In zijn vroege dagen in
Groningen, was hij een lid van de Partij van de Arbeid PvdA. Hij
probeerde een lid van de communistische partij CPN te worden, maar zij
keurden hem niet goed.

Fortuyn was een nadruk van controverse voor zijn meningen over Islam
en zijn anti-immigratieposities. Hij werd verzet aan radicale
Moslimimmigranten zoals Khalil Gr-moumni, die om in de Nederlandse
maatschappij weigerde te integreren en een bedreiging voor de
verdraagzame cultuur van het land te vormen. Hij werd geëtiketteerd
uiterst rechtse populistisch door zijn tegenstanders en media, maar
hij verwierp hevig dit etiket en hield zich duidelijk van uiterst
rechtse politici als in rg Haider van Oostenrijk of Jean-Marie Le Pen
Frankrijk op een afstand. Hij kon misschien als democratische
nationalist, maar op cultureel, eerder dan rassen, gronden worden
beschreven.

Biografie

Fortuyn was geboren op 19 Februari 1948 in Velsen. Hij bestudeerde
sociologie in Amsterdam en werkte later als spreker bij het Instituut
Nijenrode en de Universiteit van Groningen. In 1988, bewoog hij zich
aan Rotterdam, dat directeur van een overheidsorganisatie
vervoerskaarten van de beheerstudent wordt. Vanaf 1991 tot 1995, was
hij een part-time professor bij Erasmus Universiteit, die
professorship Albeda in de onderhandeling van het openbare dienstloon
houdt. Toen hij die positie verliet, maakte hij een carrière van het
openbaar spreken en het schrijven van boeken en perskolommen,
geleidelijk aan wordend betrokken bij politiek.

Op 26 November 2001, werd hij verkozen door een grote meerderheid als
lijsttrekker (hoofd van de lijst van kandidaten) voor de onlangs
gevormde partij van Leefbaar Nederland om aan de Nederlandse
parlementaire verkiezingen van Mei 2002 deel te nemen.

Op 9 Februari 2002, werd hij geïnterviewd door de Volkskrant, een
Nederlandse krant (zie verder). De verklaringen die hij heeft afgelegd

werden beschouwd als zo controversieel dat hij als lijsttrekker volgende

de dag door zijn partij werd verworpen. In het
gesprek, onder andere, zei Fortuyn hij een eind aan Moslimimmigratie
goedkeurde, als dat mogelijk was. Richtte neer heeft gelaten door zijn
partij, op 11 Februari 2002 Fortuyn zijn eigen partij, Lijst Pim
Fortuyn op. Vele verdedigers van Leefbaar Nederland brachten hun steun
naar de nieuwe partij over.

Als lijsttrekker voor de partij van Leefbaar Rotterdam, een lokale
uitloper van zijn nationale partij, bereikte hij een belangrijke
overwinning in de verkiezingen van de het districtsraad van Rotterdam
begin Maart 2002. De nieuwe partij verkreeg ongeveer 36\% van de
zetels, die tot het maken de grootste factie in de raad. Voor het
eerst sinds de Tweede Oorlog van de Wereld, vond de Socialistische
Partij van de Arbeid zich uit macht.

Op 6 Mei..2002, op leeftijd 54, werd hij vermoord door een
dierlijk-rechtenactivist genoemd Volkert van der Graaf. De aanval vond
in een parkerengarage plaats buiten een radiostudio in Hilversum, waar
Fortuyn net een gesprek had gegeven. Dit was negen dagen vóór de
verkiezingen voor het lagere huis van het Parlement, waarvoor hij
liep. De aanvaller werd achtervolgd door getuigen en werd gearresteerd
door de politie kort daarna, nog in bezit van een wapen.

Volkert van der Graaf bekende in hofmaanden later aan de eerste
politieke moord van Holland in 400 jaar beweren, die dat hij Pim
Fortuyn "ontsproot om Nederlandse Moslims van vervolging te
verdedigen." Onder ogen ziend een raucous hof op de eerste dag van
zijn moordproef, zei hij zijn doel M. Fortuyn tegen te houden
exploiterend Moslims als "zondebokken" en richtend de "zwakke delen
van de maatschappij aan scorepunten" proberen om politieke macht te
bereiken was. Van der Graaf zei: "Ik beken aan het ontspruiten. Hij
was een ooit groeiend gevaar dat vele mensen in de maatschappij zou
beïnvloeden. Ik zag het als gevaar. Ik hoopte dat ik het zelf kon
oplossen."

De moord schokte Nederland, aangezien geen politieke moord daar
eeuwenlang was voorgekomen, en aangezien het de culturele conflicten
binnen Nederland duidelijk maakte. De politici van alle politieke
partijen schortten hun het een campagne voeren op. Na overleg met
Lijst Pim Fortuyn, werd het beslist de verkiezingen niet uit te
stellen. Nochtans, was het niet mogelijk in het kader van de wet van
Nederland om de kandidaatlijsten te wijzigen, zodat werd Fortuyn een
postume kandidaat. Lijst Pim Fortuyn ging een ongekend debuut in het
lagere huis van parlement registreren, dat 26 zetels het wint (17\%
van de totale 150 zetels).

Fortuyn werd begraven op 20 Juli..2002, bij Provesano Di San Giorgio
della Richinvelda (Provesano), in de provincie van Pordenone in
Italië, waar hij een huis had bezeten.

Meningen over Islam en Immigratie

In Augustus 2001, werd Fortuyn geciteerd in Rotterdams Dagblad (krant)
zoals zeggend, onder andere, "ik ben ook ten gunste van een koude
oorlog met Islam. Ik zie Islam als buitengewone bedreiging, als
vijandige godsdienst." [ 1 ]

Op 9 Februari..2002, legde hij verdere controversiële verklaringen in
een Nederlandse krant af, dit keer Volkskrant. [ 2 ] Hij zei dat
Nederland, met een bevolking van 16 miljoen, genoeg inwoners had, en
daarom, moest de praktijk van het toestaan van 40.000 asielzoekers in
het land elk jaar worden tegengehouden. Hij beweerde dat als hij een
deel van de volgende overheid werd, hij een uitzonderlijk restrictief
immigratiebeleid zou nastreven. Voorts besprak hij Artikel 7 van de
grondwet, die vrijheid van toespraak, van meer belang dan Artikel 1
beweert, dat onderscheid verbiedt. Nochtans, hield hij zich van Hans
Janmaat van Centrumpartij op een afstand, die in de jaren '80 alle
vreemdelingen uit het land wilde verwijderen en herhaaldelijk voor
onderscheid en haattoespraak werd veroordeeld. Fortuyn stelde voor dat
alle mensen die reeds in Nederland verbleven zouden kunnen blijven,
maar hij benadrukte de behoefte van de immigranten om de consensus van
de Nederlandse maatschappij inzake rechten van de mens als hun goed te
keuren. Hij verwierp al geweld en was geen racist - zijn plannen om
meer Moslims niet toe te staan om het land in te gaan als dit
juridisch mogelijk was waren bedoeld om de Nederlandse zo liberale
maatschappij te bewaren aangezien het is, en verdedigen het steeds
tegen de toevloed van meer (radicale) Moslims de van wie tradities
tegendeel aan de pijlers van de westelijke maatschappij in zo vele
achting, zoals het gebrek aan goedkeuring voor democratie, de
onwetendheid van vrouwen, homosexuelen en lesbiennes evenals
minderheden rechten in het algemeen in werking stellen, of het
verwerpen van het Nederlandse rechtvaardigheidssysteem ten gunste van
de middeleeuwse shari'awet, die het stenigen van adulterers of
hakken-weg van de handen van vraagt

Wanneer gevraagd door Volkskrant of hij Islam haatte, antwoordde hij,
"ik haat geen Islam. Ik beschouw als het een achterwaartse cultuur. Ik
heb veel in de wereld gereist. En waar Islam de regels, het vreselijk
is. Al schijnheiligheid. Het is een bit als die oude Hervormde
Protestants. De Hervormde leugen al tijd. En waarom is dat? Omdat zij
normen en waarden hebben die zo hoog zijn dat u hen niet kunt
menselijk handhaven. U ziet ook dat in Moslimcultuur. Bekijk in
Nederland. Ben in welk land kon een leider van een dergelijke grote
beweging zoals mijn openlijk homoseksueel? Het is fantastisch dat het
mogelijk is. Dat iets dat wij van trots kunnen zijn. En ik wil het
houden dat manier." [ 3 ]

Fortuyn was auteur van het boek van 1997 tegen Islamicization van Onze
Cultuur.

Andere meningen

Hij zei hij noch rechts noch links, vroeg om meer openheid in politiek
was, en drukte zijn distaste voor subsidiesocialism uit. Hij
kritiseerde de media als Siamese tweeling van de overheid.

Hij wilde kleinschaliger organisatie van openbare diensten zoals
gezondheid, onderwijs, en de politie, die uitgebreid gebruik van de
mogelijkheden van informatietechnologie maakt (b.v., een chirurg die
een verrichting leidt door verre controle bij het lokaal ziekenhuis).
De critici zeiden zijn plannen zouden vereisen bouw honderden of
duizenden nieuwe instellingen op enorme kosten, maar Fortuyn zei geen
extra fondsen worden toegewezen tot de ondoelmatigheden waren
verwijderd.

Hij nam liberale standpunten in, die het drugbeleid van Nederland,
zelfde-geslachtshuwelijk, euthanasie inzake verzoek goedkeuren, en
vertelde posities.

Hij wilde het leger en Luchtmacht ontbinden, die slechts een marine de
behoudt, maar ook wilde verplichte legerdienst herstellen, die
kereltjes de keus tussen legerdienst en nieuw geeft om de sociale
dienst (waarin zij in de ziekenhuizen, pensioneringshuizen, enz.
zouden helpen) te vormen.

 

Nota's

[ 1 ] Origineel citaat in het Nederlands: "Ik ben ook voor een koude
oorlog ontmoete DE islam. Als van DE islam zie ik een buitengewone
bedreiging, als die een ons vijandige."samenleving

[ 2 ] artikel Volkskrant
(http://web.archive.org/web/20020212063049/

http://www.volkskrant.nl/nieuws/denhaag/1013147690985.html)(het Nederlands)

[ 3 ] Origineel citaat in het Nederlands: "Ik haat DE
islam niet. Ik vind het een achterlijke cultuur. Ik heb veel gereisd
in DE wereld. Engelse overal waar baas van DE islam DE is, is het
gewoon verschrikkelijk. Al matrijs dubbelzinnigheid. De de
bestelwagenmatrijs van Het heeft wel iets weg oude gereformeerden.
Liegen van Gereformeerden altijd. Engelse schoffel komt dat? Omdat ze
een normen - en waardenstelsel hebben dat zo hoog ligt dat je dat
menselijkerwijs niet kunt handhaven. Dat zie je in matrijs
moslimcultuur ook. Kijk dan naar Nederland. In welk kunnen landzou een
lijsttrekker van een zo grote beweging als DE mijne, openlijk
homoseksueel zijn? Wat fantastisch dat dat kan. Mag van Daar je trots
op zijn. En dat wil ik graag effe zo houden."

[ 4 ] een artikel van
Defensie van het Milieu met citaten van Pim Fortuyn die (Nederlandse)
environmentalism verwerpt