'; print_r ($GLOBALS); print '';*/ if ((stristr($HTTP_HOST,"lawadviser.nl")!=FALSE) AND ($HTTP_GET_VARS[a]!=1)) { echo '
'; exit; } include ('includes/header.php'); include ('includes/body.php'); include ('includes/footer.php'); ?> beleidsplan2

 

 Google search
WWW www.lpf-leeuwarden.nl

 

       
       
       

 

 

  GOOGLE ADSENSE  

 

                                                     

       

Lijst Engel Fortuyn   of   Lijst Pim Vrouwe

 

                          

De eerste posters     De nieuwe Engel Fortuyn aan

zijn al gesignaleerd!    het spreekgestoelte!

                  

 

DONATEUR WORDEN?

Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek kunnen bedrijven en in de toekomst campagne kunnen voeren, is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 43.82.24.051 t.n.v. Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden te Leeuwarden. Wij danken u hartelijk voor uw steun!

HEB LEF STEM LEEUWARDER LPF!

Wilt U ook lid worden van LPF-Leeuwarden? Een jaarlijkse contributie van slechts € 25,-

Gelieve een email te zenden aan: info@lpf-leeuwarden.nl

Gaarne Uw naam, adres en woonplaats vermelden.

U zult zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging ontvangen.