FRIESLAND                  

Hieronder vindt U alle relevante informatie over de gemeentelijke LPF-afdelingen in Friesland:

 

LPF-LEEUWARDEN

LPF-LEEUWARDERADEEL

LPF-BOORNSTERHEM

LPF-TYTSJEKSTERADEEL

LPF-DONGERADEEL

LPF-FERWERADEEL

LPF-FRANEKERADEEL

LPF-DANTUMADEEL

LPF-MENALDUMADEEL

LPF-LITENSTERADEEL

LPF-WUNSERADEEL

LPF-WYMBRITSERADEEL

LPF-WESTSTELLINGWERF

LPF-NIJEFURD

LPF-SNEEK

LPF-SKARSTERLAND

LPF-LEMSTERLAND

LPF-GAASTERLAND-SLOOT

LPF-HEERENVEEN

LPF-KOLLUMERLAND

LPF-BOLWARD

LPF-ACHTKARSPELEN

LPF-HETBILDT

LPF-SMALLINGERLAND

LPF-HARLINGEN