Overhandiging "Starterspakket" aan de

Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden (LPF-Leeuwarden)

Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden heeft een succesvolle

bijeenkomst gehouden op donderdag 19 mei jongstleden

in het Leeuwarder Eurohotel. Op de foto overhandigd

de secretaris van het landelijk bestuur "het starterspakket"

aan de Leeuwarder afdeling. Het afdelingsbestuur wordt

gevormd door Joeri Wiersma (voorzitter) en Andre Polak

(secretaris/penningmeester). Diversen leden van de Lijst

Pim Fortuyn uit de provincie Friesland waren bij de

bijeenkomst vertegenwoordigd. Tevens werd het initiatief

genomen om meer afdelingen in Friesland op te richten.

Via de link gemeentelijke afdelingen in Friesland zult U op

de hoogte gehouden worden van de aktuele stand van zaken!